با نام و یاد خدا و با توکل بر او آغاز فعالیت بستر آگهی تُوار را اعلام می کنیم. در ابتدای راه برای اینکه خدمت…